sign in with twitter

 
 

Реши проблемите

Създадохме модулът „Проблемите“, за да дадем възможност на общността ни да стане още по-активна. Чрез тази нова възможност ни се иска да доразвием идеята за положителните идеи и всеки човек да помага на държавните органи, за да могат те да подобрят ефективността си и решават нашите проблеми. Не се примирявайте с малките ежедневни проблеми, а ги снимайте и качвайте тук. Говорете за проблема и привличайте гласове за разрешаването му. Ние ще изпращаме успешно подкрепените проблеми на отговорния държавен орган от ваше име, от името на подкрепилите ви съмишленици и общността „ЗаБългария“ като цяло. Целта е да се посочват дребните и чести проблеми, които могат да бъдат решени бързо от администрацията. Важно е ако знаете кой е отговорен за решаването на проблема, да включвате данни за институцията, служителя и контактите му, което ще улесни съобщаването на проблема.